همه موضوعات شیمی

مطالعه شیمی کوانتومی در جذب داروی متفورمین بر روی سطحی از نانولوله کربنی …

سال : 2017 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 11 تعداد صفحات فارسی: 18 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کارایی کاتالیزوری نانو ذرات Ru- Os- Rh برای سنتز آمونیاک: تجزیه و تحلیل …

سال : 2018 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 11 تعداد صفحات فارسی: 23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدلبندی پریدینامیکی تکامل آسیب‌های ترموکسیداتیو در لامینای…

سال : 2017  ژورنال : university of strathclyde glasgow  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله اسپکترومتری الکتروفورز- جرمی کاپیلاری به عنوان یک روش جدید برای آنالیز…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  22 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فرسایش آهنی بوسیله ی باکتری های کاهنده ی سولفات و نظرات جدیدی در…

سال : 2015  ژورنال : AEM  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تولید هیدروژن فوق خالص از ترکیبات اصلاح شده با استفاده از یک سیستم …

سال : 2012  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  44 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزیابی ترکیبات فنولیک phenolic compounds در نمونه های بیولوژیکی

ژورنال : Ann Ist Super Sanità تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش کاروتنوئیدها در حفظ کلروفیل عکس های تخریبی- بررسی تاثیر چهار…

ژورنال : Photochemistry ond Photobiology  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  5 عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله شبیه سازی فرایند حرارتی برای فراوری تحت خلا سس واید گوشت و ماهی…

سال : 1995  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله طراحی جدایی چندجزئی بستر متحرک شبیه سازی شده

سال : 2000  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مقاومت خوردگی بالاتر برای یک فولاد بینیتی با Al به جای Si

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 3  تعداد صفحات فارسی:  5 …

توضیحات بیشتر »

مقاله هم پوشش دار کردن لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسدرون اینولین یا پلی دکستروز…

سال : 2013  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »