مقاله نفت

مقاله نرخ بازده و فاکتورهای ریسک شرکت‌های بین‌المللی نفت در قراردادهای خدمات …

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی: 17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بازدارنده های سبز برای محافظت از خوردگی در محیط نفتی اسیدی

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 5  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »