مقاله گیاه شناسی

مقاله قارچ کش اکسی کلرید مس و تأثیر آن بر رشد و تنش اکسیدشونده گیاهان …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله بقاء باكتريهاي اسيد لاكتيك پروبيوتيك بر روغن زيتونهاي سفره سبز مخمر …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 5  تعداد صفحات فارسی:  11 …

توضیحات بیشتر »

مقاله قارچ پوچی نیا Puccinia araujiae، به عنوان یک عامل کنترل زیستی کلاسیک …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: 27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بيوژنز توليد زيستي پروكسيزوم، مكانيسم هاي نشانه گذاري پروتئين و …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ارتباط کنترل ژنتیکی بیوسنتز اسید چرب دانه در Brassica napus…

سال : 2017 ژورنال : Frontiers  تعداد صفحات انگلیسی : 13 تعداد صفحات فارسی: 20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش روابط سینک-منبع بین ارگان‌های فتوسنتزی و ارگان‌های مصرف کننده …

سال : 2015      ژورنال : Agricultural Research & Technology      تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت فناوری-محور سازمان‌های زیست محیطی با استفاده از یک سیستم….

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی

سال : 2002  ژورنال : JGR تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:30   عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله هماهنگی هورمون ها در زمان رشد و پیشرفت ریشه

سال : 2012  ژورنال : DEVELOPMENTAL DYNAMICS تعداد صفحات انگلیسی : 19  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر اكولوژيكي اجسام ريزمعلق در هوا بر گياهان

سال : 2012  ژورنال : Environmental Skeptics and Critics  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله جلبک به عنوان دارویی برای آینده

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مسير پروتوزوم يوبيكوتين گياهي و نقش آن در علامت دهي ژيبرلين

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فسفو لیپازها pPLAIII وابسته به پوسته ، محتوای روغنی دانه را با اسیدهای…

ژورنال : The Plant Cell تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  29   …

توضیحات بیشتر »

مقاله سیستم ناقل ساکاروز در غشاء برای تقسیم بندی کربن در کل گیاه

ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  24 عنوان انگلیسی مقاله …

توضیحات بیشتر »

مقاله تنظیم H^+-ATPase غشای پلاسمای گیاهی با محدوده C- انتهایی آن…

ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  20   عنوان انگلیسی …

توضیحات بیشتر »