مقاله زیست فناوری میکروبی

مقاله فرسایش آهنی بوسیله ی باکتری های کاهنده ی سولفات و نظرات جدیدی او …

سال : 2014                          …

توضیحات بیشتر »

مقاله قارچ پوچی نیا Puccinia araujiae، به عنوان یک عامل کنترل زیستی کلاسیک …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی: 27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کپک حاصل از نان و نگهدارندگی زیستی : مروری بر راهبردهای فعلی برای …

سال : 2016  ژورنال : Critical Reviews in Food Science and Nutrition  تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدل شبيه سازي فضايي متكي مكاني بر عامل، براي ناقل تب دنگي …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ارتباط کنترل ژنتیکی بیوسنتز اسید چرب دانه در Brassica napus…

سال : 2017 ژورنال : Frontiers  تعداد صفحات انگلیسی : 13 تعداد صفحات فارسی: 20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت فناوری-محور سازمان‌های زیست محیطی با استفاده از یک سیستم….

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تولید ترنسگلوتامیناز با جداگرهای استرپتومیسز در تخمیر حالت جامد

سال : 2008  ژورنال : The Society for Applied Microbiology تعداد صفحات انگلیسی : 6 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اصول و روش های ایجاد پوشش ریز در میکروارگانیزم های پروبیوتیک

سال : 2007  ژورنال : IRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY تعداد صفحات انگلیسی :18  تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله بهینه سازی پریبیوتیک های بهم پیوسته به عنوان مواد پوشش دهنده

سال : 2005  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جلبک به عنوان دارویی برای آینده

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »