مقاله بیوفیزیک

مقاله بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری

سال : 2014                          …

توضیحات بیشتر »

مقاله تشخيص فعاليت آنزيم L- آلانيل آمينوپپتيداز در ميكروارگانيسمها به وسيلة …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه ارتباط کنترل ژنتیکی بیوسنتز اسید چرب دانه در Brassica napus…

سال : 2017 ژورنال : Frontiers  تعداد صفحات انگلیسی : 13 تعداد صفحات فارسی: 20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدیریت فناوری-محور سازمان‌های زیست محیطی با استفاده از یک سیستم….

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی

سال : 2002  ژورنال : JGR تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:30   عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله اصول و روش های ایجاد پوشش ریز در میکروارگانیزم های پروبیوتیک

سال : 2007  ژورنال : IRANIAN JOURNAL of BIOTECHNOLOGY تعداد صفحات انگلیسی :18  تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله جلبک به عنوان دارویی برای آینده

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 4  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »