مقاله ریاضی کاربردی

مقاله شرط لازم و کافی پایداری برای کلاسی از سیستم های تاخیری مرتبه کسری

سال : 2014         ژورنال : IEEE            تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدل وزنی دو هدفه برای افزایش قدرت تمایز در تحلیل پوششی داده های …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله طرحهاي تفاضل متناهی گام متغير براي حل مسائل اشتورم ليوويل

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل پوشش داده های فازی شهودی: کاربردی برای بخش بانکداری در هند

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 17  تعداد صفحات فارسی:  44 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدل شبکه‌ی عصبی رگرسیون خودکار چندک با کاربردهای در ارزیابی ارزش …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  26 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربرد نظریه‌های مجموعه‌ی فازی در ارزیابی عملکرد دانشجویان

سال : 2016  ژورنال : IJISET تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله زیرمجموعه ابرجبر فازی تعمیم یافته شهودی در ابرجبر بولی

سال : 2013  ژورنال : Journal of Inequalities and Applications تعداد صفحات انگلیسی : 15 …

توضیحات بیشتر »