همه موضوعات روانشناسی

مقاله بررسی و مقایسه میزان استرس و روش‌های مقابله با آن در والدین کودکان …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله تأثیر برنامه مداخله شناختی و موسیقی درمانی در معلولیت یا ناتوانی یادگیری

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER         تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله آثار سطوح بلوغ حرفه ای دانش آموزان دبیرستانی بر روی انگیزش تحصیلی آنها

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER            تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثربخشی درمان فرد محور و روانشناسی شناختی مشاوره گروهی الدین روی …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER           تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در دانش اموزان پسر پایه ی دوم …

سال : 2014                          …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر آموزش هوش معنوی در شاخص بهداشت روانی در دانش آموزان ایرانی …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله الگوی تحلیلی خلاق و تحقیق اجتماعی زایا در بافت محیط آموزشی فیزیکی …

سال : 2014                          …

توضیحات بیشتر »

مقاله بازخورد معلم: راهنمای آموزشی در مدارس با زمینه‌های متفاوت

سال : 2014            ژورنال : ELSEVIER          …

توضیحات بیشتر »

مقاله بدون استرس و با عزت نفس بالا: رویکردهای انگیزش معلمان و دانش آموزان …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله احساس بهتر با وابستگی به موسیقی، مسئولیت پذیری در قبال قدرت موسیقی

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER            تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله توان بالقوه و مخاطرات در سالهای اولیه: نیاز به انسجام جلوگیری از خشونت و …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله روانشناسی مثبت و سلامت روانی کودک آیا کاربردی زودرس در مداخله …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی سطوح، انواع و دلایل اضطراب نوشتن در میان دانش آموزان EFL ایران …

سال : 2014           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »