مقاله روانشناسی عمومی

مقاله ظرفیت آموزشی استفاده از بازیهای آموزشی در کلاس های واقعی

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER         تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله ترسیم نقشه ی یک سرزمین: تجربیات میدانی مدیران آموزشی در مدارس …

سال : 2014      ژورنال : Educational Administration Quarterly       تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله پیشگیری و اقدامات اولیه درباره دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER         تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارزش تست استاندارد: ديدگاهي از نقطه نظر روانشناسي شناختي

سال : 2015  ژورنال : Sage Journals  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی: …

توضیحات بیشتر »

مقاله رابطه آینده نگر بین شخصیت فرزند و فرزندپروری ادراکی: واسطه‌گری …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله قصد حرکت کنید: تأثیر انگیزشی پشتیبانی استقلال در یادگیری حرکتی

سال : 2015  ژورنال : Springer  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  35 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نتیجه مراقبت سازمانی جوانان در مقایسه با مراقبت غیر سازمانی جوانان …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  49 …

توضیحات بیشتر »

مقاله وضعیت اجتماعی و پیوند آن با ابعاد شخصیتی، صفات هوش عاطفی، و عملکرد …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  35 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاهش واکنش استرس عاطفی در یک بررسی واقعی آکادمیکِ عوامل استرس …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  36 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ارتباط متقابل بین استرس حاد و خستگی حاد در زندگی روزمره در …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله عدالت رویه ای در کودکان: کودکان پیش دبستانی حاضر به قبول توزیع نابرابر …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله قدرت و اختیار در آموزش بزرگسالان

سال : 2015  ژورنال : Journal of Education and Practice  تعداد صفحات انگلیسی : 6 …

توضیحات بیشتر »

مقاله احتمال انسجام گروه و فعالیت های تکالیف بین جلسه ای از خود-گزارش …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله عنوان : بهبود تفکیک بافت بصری دوران اوایل کودکی در کودکان سالم …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  39 …

توضیحات بیشتر »