همه موضوعات حسابداری

مقاله کیفیت شرکت یا تمایلات بازار: کدام برای سرمایه گذاران IPO مهم تر است ؟

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک …

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER           تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از…

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER           تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله رابطه مکمل حسابداری، ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »