خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده حسابداری / مقاله حسابداری موسسات غیر انتفاعی

مقاله حسابداری موسسات غیر انتفاعی

مقاله آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک …

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله در باب پیامدهای حسابداری ادغام مبتنی بر ارزش منصفانه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  10 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استقلال و شناخت مالي نسبت به شوراي مميزي با عدم پذيرش افشاي مالي …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تصویب اجباری IFRS و شناسایی به موقع زیان در سراسر قاره اروپا …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IFRS برای شرکت های …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  38 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی: شواهدی از چین

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  22 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربست های حسابداری مدیریت محیطی در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »