مقاله حسابداری مالی

مقاله کیفیت شرکت یا تمایلات بازار: کدام برای سرمایه گذاران IPO مهم تر است ؟

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک …

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER           تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی: شواهدی از…

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER           تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله رابطه مکمل حسابداری، ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری

سال : 2014       ژورنال : ABACUS       تعداد صفحات انگلیسی : 17  …

توضیحات بیشتر »

مقاله موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن

سال : 2014      ژورنال : ELSEVIER       تعداد صفحات انگلیسی : 14  …

توضیحات بیشتر »

مقاله حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر ضخامت کششی در …

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

سال : 2014        ژورنال : Journal of Finance and Accounting      …

توضیحات بیشتر »