مقاله حسابداری دولتی

مقاله قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و…

سال : 2014        ژورنال : EMERALD         تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه …

سال : 2014      ژورنال : ELSEVIER       تعداد صفحات انگلیسی : 8  …

توضیحات بیشتر »

مقاله تئوری نهادی و دو اجتماع – مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله در باب پیامدهای حسابداری ادغام مبتنی بر ارزش منصفانه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  10 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مشخصات کشور و تاثیر شوک های مصرف دولت بر حسابهای جاری و نرخ ارز واقعی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  39 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه

سال : 2015  ژورنال : SPRINGER  تعداد صفحات انگلیسی : 20  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری بودجه: شواهد از کشورهای …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  45 …

توضیحات بیشتر »

مقاله حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی ایتالیا: یک تحلیل انتقادی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات: نقش شدت تکنولوژی و صنایع

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 26  تعداد صفحات فارسی: 23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله قدرت زبان در قانونمند‎سازی اصلاحات بخش دولتی: وقتی سیاستمداران …

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افول حسابداری حرفه‌ای آکادمیک : استخدام در جامعه آکادمیک حسابداری

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 20  تعداد صفحات فارسی:  15 …

توضیحات بیشتر »