مقاله حسابداری بین الملل

مقاله نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری

سال : 2014       ژورنال : ABACUS       تعداد صفحات انگلیسی : 17  …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

سال : 2014        ژورنال : Journal of Finance and Accounting      …

توضیحات بیشتر »

مقاله قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و…

سال : 2014        ژورنال : EMERALD         تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز …

سال : 2014       ژورنال : Financial Accountability & Management        تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تئوری نهادی و دو اجتماع – مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی IFRS برای شرکت های …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی:  38 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی: شواهدی از چین

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  22 …

توضیحات بیشتر »