مقاله حسابداری بخش عمومی

مقاله کیفیت شرکت یا تمایلات بازار: کدام برای سرمایه گذاران IPO مهم تر است ؟

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

سال : 2014        ژورنال : Journal of Finance and Accounting      …

توضیحات بیشتر »

مقاله قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و…

سال : 2014        ژورنال : EMERALD         تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک …

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله تئوری نهادی و دو اجتماع – مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي …

سال : 2015  ژورنال : Financial Internet Quarterly e-Finanse  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله در باب پیامدهای حسابداری ادغام مبتنی بر ارزش منصفانه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  10 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استقلال و شناخت مالي نسبت به شوراي مميزي با عدم پذيرش افشاي مالي …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی: نمونه موردی بحرین

سال : 2015  ژورنال : International Journal of Finance and Accounting تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »