مقاله حسابداری اجتماعی

مقاله کیفیت شرکت یا تمایلات بازار: کدام برای سرمایه گذاران IPO مهم تر است ؟

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط …

سال : 2014         ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک …

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER           تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی …

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) : تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز …

سال : 2014       ژورنال : Financial Accountability & Management        تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک …

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس …

سال : 2014     ژورنال : ELSEVIER       تعداد صفحات انگلیسی : 7    …

توضیحات بیشتر »

مقاله تئوری نهادی و دو اجتماع – مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 18  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي …

سال : 2015  ژورنال : Financial Internet Quarterly e-Finanse  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی : نقش کنترل خوب …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تمایلات جنسی و حسابداری: دیدگاه نظریه دگرباشی جنسی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »