خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده حسابداری / مقاله حسابداري منابع انساني

مقاله حسابداري منابع انساني

مقاله تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس …

سال : 2014     ژورنال : ELSEVIER       تعداد صفحات انگلیسی : 7    …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي …

سال : 2015  ژورنال : Financial Internet Quarterly e-Finanse  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی : نقش کنترل خوب …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  24 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تمایلات جنسی و حسابداری: دیدگاه نظریه دگرباشی جنسی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی: آزمون تجربی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  21 …

توضیحات بیشتر »

مقاله افشای سرمایه فکری و شکاف اطلاعاتی: شواهدی از چین

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  22 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جنسیت‌گرایی در یک چهارچوب منطقه‌ای: با توضیح عدم حضور زنان …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  29 …

توضیحات بیشتر »

مقاله برداشت دانشجویان آموزش از راه دور حسابداری از ادغام رسانه های اجتماعی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  38 …

توضیحات بیشتر »

مقاله جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه

سال : 2015  ژورنال : SPRINGER  تعداد صفحات انگلیسی : 20  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نوآوران و یا بازدارنده ها؟ مقاومت استادان حسابداری در برابر فن آوری های …

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  16 …

توضیحات بیشتر »