مقاله حسابداری مدیریت

مقاله شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی …

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

سال : 2014      ژورنال : ELSEVIER       تعداد صفحات انگلیسی : 6  …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي …

سال : 2015  ژورنال : Financial Internet Quarterly e-Finanse  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  28 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر سواد اطلاعاتی روی عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  8 …

توضیحات بیشتر »

مقاله انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران

سال : 2015  ژورنال : Middle-East Journal of Scientific Research تعداد صفحات انگلیسی : 11   …

توضیحات بیشتر »

مقاله مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »

مقاله الگوی نامشخص: کیک اپرا در تحقق اطلاعات حسابداری مدیریت

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله در باب پیامدهای حسابداری ادغام مبتنی بر ارزش منصفانه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  10 …

توضیحات بیشتر »