مقاله حسابداری مالیاتی

مقاله رابطه مکمل حسابداری، ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

سال : 2014        ژورنال : Journal of Finance and Accounting      …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثرات ساختار دارایی نهایی و مالیات حقوقی رو ساختارهای سرمایه ای: …

سال : 2014      ژورنال : ELSEVIER       تعداد صفحات انگلیسی : 17  …

توضیحات بیشتر »

مقاله قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و…

سال : 2014        ژورنال : EMERALD         تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام – محافظه کاری زمانیکه …

سال : 2014      ژورنال : ELSEVIER       تعداد صفحات انگلیسی : 8  …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با كارفرماي‌ مميزي‌ بر برداشت های استقلال …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استقلال و شناخت مالي نسبت به شوراي مميزي با عدم پذيرش افشاي مالي …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 8  تعداد صفحات فارسی:  17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثير كيفيت اطلاعات در تغییرات قانونی موثر حسابداري: یک مورد عملی …

سال : 2017  ژورنال : Contaduría y Administración  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 27  تعداد صفحات فارسی: 65 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدت زمان ممیزی و کیفیت درآمدها: بررسی بایگانی های تعجیل شده

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :17  تعداد صفحات فارسی:  38   …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات قوانین افشاگری جبران اجرایی SEC 2006 روی فعالیت‌های مدیریتی

سال : 2016           ژورنال : ELSEVIER          تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر تخصص IT حسابرس روی کنترل اطلاعات

سال : 2016           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر ابهام در یک استاندارد روی استقلال حسابرس: شواهدی از هزینه‌های …

سال : 2017       ژورنال :JCAE       تعداد صفحات انگلیسی : 36    …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر پراکندگی غیرطبیعی پرداخت روی مدیریت سود

سال : 2016  ژورنال : JABR   تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  23   …

توضیحات بیشتر »