مقاله حسابداری صنعتی

مقاله حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر ضخامت کششی در …

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس

سال : 2014        ژورنال : Journal of Finance and Accounting      …

توضیحات بیشتر »

مقاله آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک …

سال : 2014       ژورنال : ELSEVIER        تعداد صفحات انگلیسی : …

توضیحات بیشتر »

مقاله مشخصات کشور و تاثیر شوک های مصرف دولت بر حسابهای جاری و نرخ ارز واقعی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 12  تعداد صفحات فارسی:  39 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تجدید ارائه‌ی حسابداری از رونق و رکود در صنعت: شواهدی از عملکرد…

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام: برگرفته از بازار سهام…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »

مقاله استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟ …

سال : 2016   ژورنال : ELSEVIER   تعداد صفحات انگلیسی :15   تعداد صفحات فارسی:  18 عنوان …

توضیحات بیشتر »

مقاله بازی شبیه سازی رهبری ناب – ترکیب مدیریت صحن کارخانه با حسابداری ناب

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 27  تعداد صفحات فارسی: 65 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدت زمان ممیزی و کیفیت درآمدها: بررسی بایگانی های تعجیل شده

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :17  تعداد صفحات فارسی:  38   …

توضیحات بیشتر »

مقاله تغییرات استاندارهای حسابداری  وعملکرد تحلیلگران خارجی  : مدارک و …

سال : 2012  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی :17  تعداد صفحات فارسی:  25   …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات قوانین افشاگری جبران اجرایی SEC 2006 روی فعالیت‌های مدیریتی

سال : 2016           ژورنال : ELSEVIER          تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر تخصص IT حسابرس روی کنترل اطلاعات

سال : 2016           ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر ابهام در یک استاندارد روی استقلال حسابرس: شواهدی از هزینه‌های …

سال : 2017       ژورنال :JCAE       تعداد صفحات انگلیسی : 36    …

توضیحات بیشتر »