مقاله فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

مقاله دقت پرتاب (6.75m) در بسکتبال زنان دانشگاهی

سال : 2014     ژورنال : ELSEVIER      تعداد صفحات انگلیسی : 5    …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثر استراتژی کشش های مختلف در سینتیک پرش عمودی در ورزشکاران …

سال : 2014     ژورنال : ELSEVIER      تعداد صفحات انگلیسی : 7    …

توضیحات بیشتر »

مقاله تحلیل بیومکانیکی عناصر مهم تکنیکی در ورزشها در پرش دیسمانت و پشتک …

سال : 2014      ژورنال : ELSEVIER       تعداد صفحات انگلیسی : 7  …

توضیحات بیشتر »

مقاله اقدامات آموزش مدیریت رفتار و محتوای برنامه های آموزشی معلم تربیت …

سال : 2014      ژورنال :Physical Education and Sport Pedagogy       تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثرات بازخوردی پهنای باند بر حرکت غیرارادی بازو

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  20 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سینتیک جذب اکسیژن پس از شش هفته تمرین ورزش استقامتی برهه ای…

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 34  تعداد صفحات فارسی:  12 …

توضیحات بیشتر »

مقاله فعالیت بدنی اوقات فراغت و ریسک قلبی در بین کودکان و نوجوانان

سال : 2014  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی: 10 …

توضیحات بیشتر »