مقاله اقتصاد مالی

مقاله تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود و بازار سهام …

سال : 2014          ژورنال : ELSEVIER            …

توضیحات بیشتر »

مقاله بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY

سال : 2014        ژورنال : ELSEVIER          تعداد صفحات …

توضیحات بیشتر »

مقاله مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا: مفاهیمی …

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  38 …

توضیحات بیشتر »

مقاله چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  27 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تعیین قیمت گذاری انتقالی داخلی برای شرکت های چند ملیتی

سال : 2015  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 11  تعداد صفحات فارسی:  38 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نقدینگی،ریسک نقدینگی و جریان اطلاعات:مواردی از بازارهای در حال ظهور

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 21  تعداد صفحات فارسی:  31 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مطالعه طولی مدیریت در آمد: تجزیه تواناییهای مالی شرکتها

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  13 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مفاهیم مولفه‌ نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ های سهام

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 17   تعداد صفحات فارسی:  40 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  30 …

توضیحات بیشتر »