مقاله اقتصاد رفتاری

مقاله حجم معاملات در بازارهای مالی: یک مرور مقدماتی

سال : 2016         ژورنال : ELSEVIER         تعداد صفحات انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیرات قوانین افشاگری جبران اجرایی SEC 2006 روی فعالیت‌های مدیریتی

سال : 2016           ژورنال : ELSEVIER          تعداد …

توضیحات بیشتر »

مقاله تاثیر پراکندگی غیرطبیعی پرداخت روی مدیریت سود

سال : 2016  ژورنال : JABR   تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  23   …

توضیحات بیشتر »

مقاله مالیات و کیفیت حسابرسی

سال : 2015  ژورنال : SSRN  تعداد صفحات انگلیسی : 23  تعداد صفحات فارسی:  25 …

توضیحات بیشتر »

مقاله تجزیه و تحلیل پورتفولیو با DEA: قبل از انتخاب یک مدل

سال : 2017  ژورنال : OMEGA  تعداد صفحات انگلیسی : 38  تعداد صفحات فارسی: 38 …

توضیحات بیشتر »

مقاله نرخ بازده و فاکتورهای ریسک شرکت‌های بین‌المللی نفت در قراردادهای خدمات …

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 14  تعداد صفحات فارسی: 17 …

توضیحات بیشتر »

مقاله آنتروپی شانون چند-مقیاسی و کاربرد آن در بازار سهام

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 10  تعداد صفحات فارسی:  18 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مدلبندی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام شاخص کامپوزیت SSE با استفاده از…

سال : 2018  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 13  تعداد صفحات فارسی:  32 …

توضیحات بیشتر »

مقاله بهینه‌سازی پورتفولیوی میانگین-VaR ارزش-در-ریسک : یک روش غیر پارامتری

سال : 2017  ژورنال : European Journal of Operational Research تعداد صفحات انگلیسی : 40  …

توضیحات بیشتر »

مقاله ابقاء مدیریتی و مدیریت سود

سال : 2017  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 16  تعداد صفحات فارسی:  34 …

توضیحات بیشتر »

مقاله مفاهیم مولفه‌ی نقدی درامدها برای تداوم سود و بازده‌های سهام

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 17  تعداد صفحات فارسی:  37 …

توضیحات بیشتر »

مقاله یادداشتی در مورد اثرات حباب منطقی روی پورتفولیوها

سال : 2018  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 7  تعداد صفحات فارسی:  9 …

توضیحات بیشتر »

مقاله ممکن ساختن حمل و نقل شهری چندحالتی بین-وجهی از طریق خدمات تکمیلی…

سال : 2016  ژورنال : ELSEVIER  تعداد صفحات انگلیسی : 6  تعداد صفحات فارسی:  14 …

توضیحات بیشتر »

مقاله اثرات حسابرسی زیست محیطی و پایداری اقتصادی روی معیارهای سود…

سال : 2017  ژورنال : EJAAFR تعداد صفحات انگلیسی : 15  تعداد صفحات فارسی:  19 …

توضیحات بیشتر »

مقاله سیاست‌های مالی شرکت‌ها و ارزش دارایی‌های نقد تحت عدم قطعیت

سال : 2017  ژورنال : EMERALD تعداد صفحات انگلیسی : 33  تعداد صفحات فارسی:  23 …

توضیحات بیشتر »