خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده مدیریت / مقاله در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه …

مقاله در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه …

سال : 2014            تعداد صفحات انگلیسی : 10                  تعداد صفحات فارسی:  25

عنوان انگلیسی مقاله :

Job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution: An exploratory study

عنوان فارسی مقاله :

در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی: مطالعه اکتشافی

چکیده فارسی :

مطالعه اکتشافی

آشناسازی: اقتصاد جهان به طور فزاینده ای دانش محور شده است و در حال حاضر سرمایه فکری به عنوان یک منبع انسانی در نظر گرفته می شودکه سبب کسب مزیت رقابتی در سازمان ها می شود. نرخ بالای تغییر شغل در آموزش عالی و اهمیت حفظ کارکنان نگرانی هایی می باشند که منجر به افزایش علاقه به متغیرهای روان شناختی، نظیر درهم بافتگی شغلی(job embeddedness) و مشارکت کاری(work engagement) می شوند که می تواند بر حفظ کارکنان تاثیر بگذارد.

هدف پژوهش: هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین درهم بافتگی شغلی، مشارکت کاری و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه آموزش عالی بود.

انگیزه مطالعه: تحقیقات در مورد چگونگی تاثیر درهم بافتگی شغلی کارکنان و مشارکت کاری بر تمایل به ترک شغل در زیر سایه نگرانی های سازمانی در مورد حفظ کارکنان آگاه در محیط آموزش عالی فعلی اهمیت می یابد.

طرح، رویکرد و روش پژوهش: یک نظرسنجی مقطعی بر روی یک نمونه غیر احتمالی هدفمند (153=N) از یکی از کارکنان آکادمیک و غیر آکادمیک در یک موسسه آموزش عالی آفریقای جنوبی صورت گرفت..

يافته هاي اصلي: تجزيه و تحليل همبستگي ارتباط معني داري را بين درهم بافتگي شغلي، مشارکت کاري و تمايل به ترک شغل نشان داد. استدلال قانع کننده ديگري که در حمايت از خدمات مشاوره به خوانندگان وجود دارد  از سازمان مجموعه کتاب هاي داستاني و غيرداستاني برگرفته شده و بيان مي نمايد که اين مجموعه کتب بواسطه ماهيت هاي مختلفشان مشکلات خاصي ايجاد مي نمايند که رفع آن مستلزم يک دستيار کارآموخته مي باشد. تجزيه و تحليل هاي رگرسيون چندگانه نشان داد که ارتباط هاي سازماني و تعهد مي تواند بطور معنادار و منفي تمايل به ترک شغل را پيش بيني نمايد.

مفهوم عملي/ مديريتي: هنگام طراحي استراتژي هاي حفظ و مديريت مشاغل و منابع انساني بايد نحوه درهم بافتگي شغل و مشارکت کاري موثر بر تمايل به ترک شغل کارکنان آموزش عالي را شناسايي نمود.

سهم علمي مقاله: اين يافته ها دانش با ارزش جديدي در اختيار ما قرار مي دهد که مي توان از آن براي حفظ کارکنان در محيط آموزش عالي استفاده نمود.

چکیده انگلیسی:

Orientation: The world economy is becoming increasingly knowledge driven, and intellectual capital is now considered as a human resource that affords organisations a competitive advantage. A high turnover rate in higher education and the importance of retaining staff are concerns that have resulted in increased interest in psychological variables, such as job embeddedness and work engagement that may influence employee retention.
Research purpose: The objective of this study was to explore the relationship between job embeddedness, work engagement and turnover intention of staff in a higher education institution.
Motivation for the study: Research on how employees’ job embeddedness and work engagement influence their turnover intention is important in the light of organisational concerns about retaining knowledgeable staff in the current higher education environment.
Research design, approach and method: A cross-sectional quantitative survey was conducted on a non-probability purposive sample (N = 153) of academic and non-academic staff in a South African higher education institution.
Main findings: Correlational analyses revealed significant relationships between job embeddedness, work engagement and turnover intention. Multiple regression analyses showed that organisational links and dedication significantly and negatively predict turnover intention.
Practical/managerial implications: When designing retention strategies, management and human resource practitioners need to recognise how job embeddedness and work engagement influence the turnover intention of higher education staff.
Contribution: These findings contribute valuable new knowledge that can be applied in the retention of staff in the higher education environment.

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

مطلب پیشنهادی

مقاله تمایلات سرمایه گذار و اثر MAX

سال : 2014              ژورنال : ELSEVIER        …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + یک =