خانه / مقاله های ترجمه شده / مقاله ترجمه شده حسابداری / مقاله اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي …

مقاله اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي …

سال : 2015  ژورنال : Financial Internet Quarterly e-Finanse  تعداد صفحات انگلیسی : 9  تعداد صفحات فارسی:  18

عنوان انگلیسی مقاله :

THE MOMENTUM EFFECT EXEMPLIFIES THE INFLUENCE OF INVESTORS’ IRRATIONAL BEHAVIOUR ON CHANGING PRICES OF SHARES AND STOCKS: AN ANALYSIS OF THE MOMENTUM EFFECT ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

عنوان فارسی مقاله :

اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي سهام و موجودي‌ها: تجزيه و تحليل اثر شتاب بر روي بورس سهام ورشو

چکیده فارسی :

بازاري كارآمد نبايد هيچ گونه نابهنجاري نشان دهد. هنگامي كه اطلاعات جديد به بازاري كه كارآمد است، مي‌رسند، بايد به طور اتوماتيك به قيمت‌ دارايي‌هاي تبديل شود، كه بايستي احتمال بدست آوردن مزيتي بيش از ديگر سرمايه‌گذاران را از ميان بردارد، بنابراين از سود اضافي جلوگيري مي‌كند. اما، مطالعات بازار سرمايه نشان مي‌دهد كه در عمل امكان دارد سود‌هاي بالاي غيرمعمولي با بهره‌گيري از ناهنجاري‌هاي مشخصي كه در بازار موردنظر رخ مي‌دهند، بدست آيد. در ميان اين ناهنجاري‌ها، اثر شتاب وجود دارد. اين مطالعه بر روي بورس سهام در ورشو انجام شده كه نشان مي‌دهد اثر شتاب در سرتاسر كل دوره زماني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، رخ داده است. بازده‌هاي مثبت نشان داده شده براي استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري مبني بر اثر شتاب، بوسيله نظريه كلاسيك امور مالي، قابل توضيح نبودند. همبستگي‌اي مابين موقعيت اقتصادي در بورس سهام و نرخ بازده سرمايه‌گذاري بدست آمد، اما خيلي ضعيف بود كه به اثر يك عالم قطعي مجزا نسبت داده شود. به علاوه، بازده ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي مبني بر اثر شتاب، به لحاظ آماري در ژانويه نسبت به ماههاي ديگر، بالاتر بود، كه ناشي از اثر ژانويه، تحريك وقوع بازده‌هاي بالاتر آماري در آغاز سال، نسبت به ماه‌هاي بعدي در طول دوره زماني تجزيه و تحليل شده بود. تحقيقات انجام شده در اين حوزه در كشورهاي ديگر اين ادعا را تأييد مي‌كند كه عوامل غيرمنطقي بسياري وجود دارند كه با همديگر اثر شتاب در بورس سهام ايجاد مي‌كنند. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه تصميمات غيرمنطقي ممكن است تأثير زيادي بر روي قيمت‌گذاري سهام در بازار سرمايه داشته باشند. اثر شتاب در سرتاسر كل دوره تجزيه و تحليل شده ايستادگي كرد، اگرچه قدرت آن به طور دوره‌ايي تغيير مي‌كرد، كه با نتايج تحقيقات انجام شده در كشورهاي ديگر، منطبق است. اين واقعيت كه اثر شتاب ناپديد نمي‌شد، مي‌تواند نشان دهنده آن باشد كه عوامل مربوطه در ايجاد آن، بخش ناگزير بازار هستند، و به نظر مي‌رسد كه فرضيات پذيرفته شده عمومي در مورد اثربخشي بازار سهام را زيرسوال ببرد.

واژگان كليدي: بازار سرمايه ، سرمايه‌گذاري‌ها ، بورس سهام ، امور مالي رفتاري ، اقدامات غيرمنطقي سرمايه‌گذاران ، اثر شتاب.

چکیده انگلیسی:

An efficient market should not show any anomalies. When new information reaches a market which is efficient, it should automatically translate into prices of assets, which ought to eliminate the possibility of gaining an advantage over other investors, thus preventing excess profits. However, studies on capital markets indicate that in reality it is possible to earn unusually high profits by taking advantage of certain anomalies which occur on a given market. Among such anomalies there is the momentum effect. This study performed on the Stock Exchange in Warsaw has shown that the momentum effect occurred throughout the entire analyzed time period. Positive returns demonstrated for investment strategies based on the momentum effect were unexplainable by the classical theory of finances. A correlation was found between the economic situation on the stock exchange and portfolio return rates, but it was too weak to attribute the effect to a single decisive factor. In addition, the returns from investments based on the momentum effect were statistically higher in January than in the other months, which was caused by the January effect, stimulating the occurrence of statistically higher returns at the beginning of a year rather than later on during the analyzed period of time. Research in this field carried out in other countries justifies the claim that there are many irrational factors which together create the momentum effect on the stock exchange. Thus, it is possible to conclude that irrational decisions may have strong impact on the pricing of stocks on the capital market. The momentum effect persisted throughout the entire analyzed period, although its power changed cyclically, which coincides with results of research carried out in other countries. The fact that the momentum effect did not disappear may suggest that the factors involved in its creation are an indispensable part of the market, and this seems to undermine the commonly accepted hypothesis about the efficiency of capital markets.

Keywords: capital market , investments, stock exchange , behavioural finances , investors’ irrational actions , the momentum effect

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

مطلب پیشنهادی

مقاله در هم بافتگی شغلی، تعهد به کار و تمایل به ترک شغل کارکنان در یک موسسه …

سال : 2014            تعداد صفحات انگلیسی : 10      …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + 13 =