خانه / شبیه سازی / شبیه سازی با نرم افزار

شبیه سازی با نرم افزار

شبیه سازی منابع و الگوریتم های نقشه برداری در بارگیری آگاهانه برای شبکه …

شبیه سازی الگوریتم های تخمین پارامتر حداقل مربعات و حالت ترکیبی برای سیستم های دینامیکی …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی فرایندهای یکپارچگی بهینه برای شبیه سازی پیوستگی فوق العاده

شبیه سازی الگوریتم های تخمین پارامتر حداقل مربعات و حالت ترکیبی برای سیستم های دینامیکی …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی شناسایی نویسی با استفاده از بازگشت انتشار شبکه عصبی

شبیه سازی شناسایی نویسی با استفاده از بازگشت انتشار شبکه عصبی    ویژگی های این …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی الگوریتم های تخمین پارامتر حداقل مربعات و حالت ترکیبی برای …

شبیه سازی الگوریتم های تخمین پارامتر حداقل مربعات و حالت ترکیبی برای سیستم های دینامیکی …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی بررسی طیف جذب در نزدیکی پمپ تقویت کننده پارامتری فیبر نوری دو پمپ

شبیه سازی بررسی طیف جذب در نزدیکی پمپ تقویت کننده پارامتری فیبر نوری دو پمپ …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی نسل مؤثر پهنای باند تولید میکس اختلاط چهار موج

نسل مؤثر پهنای باند تولید میکس اختلاط چهار موج  ویژگی های این مجموعه   کد …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی منبع سلموتومی Femtosecond سریع و گسترده با قابلیت تشخیص طیفی

شبیه سازی منبع سلموتومی Femtosecond سریع و گسترده با قابلیت تشخیص طیفی   ویژگی های این …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی اثرات پراکندگی حالت پلاریزیشن در دو پمپ تقویت کننده پارامتری…

شبیه سازی اثرات پراکندگی حالت پلاریزیشن در دو پمپ تقویت کننده پارامتری فیبر نوری   ویژگی …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی عددی دقیق تقویت کننده های پارامتری فیبر نوری کوتاه

شبیه سازی عددی دقیق تقویت کننده های پارامتری فیبر نوری کوتاه   ویژگی های این مجموعه …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل مسیریابی چند زنجیره چندگانه برای شبکه های حسگر …

شبیه سازی پروتکل مسیریابی چند زنجیره چندگانه برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگن  ویژگی …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پوشش سوراخ و تشخیص گره های مرزی در بی سیم شبکه های حسگر

شبیه سازی پوشش سوراخ و تشخیص گره های مرزی در بی سیم شبکه های حسگر …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پروتکل Heteroleach برای بهبود عملیات پایدار شبکه های حسگر بی سیم

شبیه سازی پروتکل Heteroleach برای بهبود عملیات پایدار شبکه های حسگر بی سیم ویژگی های …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی یک مکانیسم خوشه بندی ناهمگن انرژی برای شبکه های حسگر بی سیم

  ویژگی های این مجموعه :   کد شبیه سازی مقاله در نرم افزار MATLAB …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر بهینه سازی مورچه ها برای گسترش …

  ویژگی های این مجموعه :     کد شبیه سازی مقاله در نرم افزار …

توضیحات بیشتر »

شبیه سازی پردازش تصاویر پزشکی با استفاده ازسیستم MYCIN برای تشخیص سرطان معده

شبیه سازی پردازش تصاویر پزشکی با استفاده ازسیستم MYCIN برای تشخیص سرطان معده     …

توضیحات بیشتر »