خانه / مقاله ترجمه شده ISI / مقاله ترجمه شده مهندسی مواد / مقاله استخراج فلزات / مقاله ساختار الکترون جایگزینی ناخالصی الماس: اسپین پلاریزه شده؛ تجزیه و تحلیل…

مقاله ساختار الکترون جایگزینی ناخالصی الماس: اسپین پلاریزه شده؛ تجزیه و تحلیل…

سال : 2018 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 7 تعداد صفحات فارسی: ۱۴

 

عنوان انگلیسی مقاله :

 

Electronic structure of substitutionally doped diamond: Spin-polarized, hybrid density functional theory analysis

 

عنوان فارسی مقاله :

ساختار الکترون جایگزینی ناخالصی الماس: اسپین پلاریزه شده؛ تجزیه و تحلیل تئوری تابع چگالی هیبریدی

 

چکیده فارسی :

نقص جایگزینی تک در الماس با استفاده از اسپین –پلاریزاسیون؛ روش تئوری تابع چگالی هیبریدی از لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفته است. تجدید نظر Heyd-Scuseria-Ernzerhof تابع هیبریدی نمایش داده شده (HSE06) برای محاسبات انرژی کل بکار برده شد. هندسه تعادلی؛ انرژی تشکیل به صورت یک تابع حالت بار و سطوح انتقال نقص بار؛ به منظور پیش بینی پایداری نسبی و بار ناخالص هر نقص را تجزیه و تحلیل کرده ایم. محاسبات نشان داد که شعاع بلوری نمی تواند صرفا برای پیش بینی تمایل در بازده استراحت و انرژی تشکیل نقص متعاقب استفاده شود. یک تجزیه و تحلیل انرژی تشکیل در مقابل نمودار سطح فرمی نشان می دهد که هیچ یک از عناصر مورد بررسی نمی تواند به صورت جداگانه سطوح دهنده و پذیرنده؛ سطح رقابت با جایگزینی B و P را تولید کند.

 

چکیده انگلیسی:

Individual substitutional defects in diamond have been theoretically investigated using spin-polarized, hybrid density functional theory method. The revised Heyd-Scuseria-Ernzerhof screened hybrid functional (HSE06) was applied for the total energy calculation. We analyzed the equilibrium geometry, formation energy as a func-tion of charge state and defect charge transition levels, in order to predict the relative stability and doping nature of each defect. Calculations revealed that the crystal radius cannot be solely used to anticipate trend in the volume relaxation and subsequently defect formation energy. A thorough analysis of formation energy vs Fermi level di-agrams indicate that none of the investigated elements can individually generate a shallow acceptor or donor level, competitive with substitutional B and P.

 

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − چهارده =