خانه / مقاله ترجمه شده ISI / مقاله ترجمه شده مهندسی کامپیوتر / مقاله اینترنت / مقاله تقویت میان افزار مبتنی کاربردهای IOT از طریق مکانیسم مدیریت زمان …

مقاله تقویت میان افزار مبتنی کاربردهای IOT از طریق مکانیسم مدیریت زمان …

سال : 2018 ژورنال : ELSEVIER تعداد صفحات انگلیسی : 9 تعداد صفحات فارسی: 18

 

عنوان انگلیسی مقاله :

 

Enhancing Middleware-based IoT Applications through Run-Time Pluggable QoS Management Mechanisms.Application toto a  oneM2M compliant IoTMiddleware

 

عنوان فارسی مقاله :

تقویت میان افزار بر مبنی کاربردهای IOT از طریق مکانیسم مدیریت زمان اجرای قابل جابجایی QoS کاربرد برای یک M2M سازگار با میان افزار IOT

 

چکیده فارسی :

در سال های اخیر؛ در مخابرات و شبکه های کامپیوتری از طریق مجازی سازی عملکرد شبکه (NFV) و شبکه های تعریف شده نرم افزار (SDN)، مفاهیم و تکنولوژی های جدیدی را شاهد بوده اید. SDN، به برنامه های کاربردی برای کنترل شبکه اجازه می دهد، و NFV، اجازه می دهد تا توزیع توابع شبکه در محیط های مجازی، امکان پذیر شوند، اینها دو نمونه ای هستند که به طور فزاینده ای برای اینترنت اشیا (IoT) استفاده می شود. اینترنت (IoT) این وعده را به ارمغان می آورد که در چند سال آینده میلیاردها دستگاه را به هم متصل کند، و چالش های علمی متعددی را به ویژه در مورد رضایت از کیفیت خدمات (QoS) مورد نیاز برنامه های کاربردی IOT افزایش دهد. به منظور حل این مشکل، ما دو چالش را با توجه به QoS شناسایی کرده ایم: شبکه های متقاطع و نهادهای میانجی که اجازه می دهد تا برنامه با دستگاه های IoT ارتباط برقرار کند. در این مقاله؛ در ابتدا یک چشم انداز نواورانه از یک عملکرد شبکهبا توجه به محیط توسعه و استقرار آن ارائه می کنیم. سپس، رویکرد کلی از یک راه حل که شامل گسترش پویا، مستقل و یکپارچه از مکانیزم های مدیریت QoS است، را توصیف می کنیم. همچنین مقررات اجرای چنین رویکردی را توصیف می کنیم. در نهایت؛ یک مکانیزم هدایتگر ارائه می کنیم، که به عنوان یک تابع شبکه اجرا می شود، و اجازه کنترل یکپارچه مسیر داده ها از یک ترافیک میان افزار مشخص را می دهد. این مکانیسم از طریق استفاده مربوط به حمل و نقل خودرو ارزیابی می شود.

کلمات کلیدی: اینترنت اشیا؛ QoS؛ میان افزار؛ چارچوب نمونه؛ گسترش پویا؛ عملکرد شبکه؛ محاسبات خودکار.

 

چکیده انگلیسی:

In the recent years, telecom and computer networks have witnessed new concepts and technologies through Network Function Virtualization (NFV) and Software-Defined Networking (SDN). SDN, which allows applications to have a control over the network, and NFV, which allows deploying network functions in virtualized environments, are two paradigms that are increasingly used for the Internet of Things (IoT). This Internet (IoT) brings the promise to interconnect billions of devices in the next few years rises several scientific challenges in particular those of the satisfaction of the quality of service (QoS) required by the IoT applications. In order to address this problem, we have identified two bottlenecks with respect to the QoS: the traversed networks and the intermediate entities that allows the application to interact with the IoT devices. In this paper, we first present an innovative vision of a “network function” with respect to their deployment and runtime environment. Then, we describe our general approach of a solution that consists in the dynamic, autonomous, and seamless deployment of QoS management mechanisms. We also describe the requirements for the implementation of such approach. Finally, we present a redirection mechanism, implemented as a network function, allowing the seamless control of the data path of a given middleware traffic. This mechanism is assessed through a use case related to vehicular transportation.

 

دانلود رایگان فایل انگلیسی مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + بیست =