خانه / تحقیق و پژوهش / پژوهش مهندسی صنایع / پژوهش زنجیره تامین و برنامه ریزی ریاضی

پژوهش زنجیره تامین و برنامه ریزی ریاضی

شبیه سازی طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن قیمت گذاری و  چرخه عمر محصول

شبیه سازی طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن قیمت گذاری و چرخه …

توضیحات بیشتر »